خدمات

شرکت بين المللی تجارت الوند طيف گسترده ای از خدمات را با بهترين کيفيت برای کارفرمايانش فراهم می آورد.اين خدمات شامل موارد ذيل است:

• واردات
• صادرات
• مالي و بانكي
• مشاركت در مذاكرات
• توزيع و فروش
• تحقيقات بازار
• بازاريابي
• مشاوره