معرفي

شرکت بين المللی تجارت الوند (ATICO) ، يک شرکت پيشرو در زمينه های بازرگانی و تجاری است.اين شرکـت دارای تجارب ارزشمندی در زمينه ها و بخشهای مختلف از قبيل واردات،صادرات،خدمات مالی و بانکی،بازاريابی، تحقيقات بازار و غيره می باشد.بعلاوه اين شرکت خدمات مشاوره ای در زمينه های مذکور را نيز ارائه می نمايد.