تجارت عمومي

بخش تجارت عمومی ATICO،حجم متنوعی از کالاها را تجارت می نمايد.کالاهايی از قبيل:

• کاغذ
• چوب،کامپوزيت،لامينت
• غلات
• روغنهای خوراکی
• ميوه های خشک شده،خشکبار و حبوبات
• آبميوه
• برنج
• چپس،پفک و ساير تنقلات